Search
Close this search box.

ai

Pretty Good Podcast Episode 17: AI Governance in Southeast Asia

In this episode, Dr Jun-E Tan expounds on her research with EngageMedia on AI governance in Southeast Asia, discussing the need to contextualise this technology based on the region’s needs and how countries can govern AI in ways that protect people.

Excerpt: Geopolitics of AI in Southeast Asia

EngageMedia’s research on the governance of AI in Southeast Asia is featured in an article published in foreign affairs news magazine The Diplomat. Researcher Dr Jun-E Tan writes about the US-China tech rivalry and how this impacts Southeast Asia.

What does the US-China AI rivalry mean for Southeast Asia?

In Part Two of this series on the geopolitics of AI, researcher Jun-E Tan explains why Southeast Asia will need to consider the strategic implications of the rise of China and the continued dominance of the US in the AI space.

Geopolitics of AI: The Rise of China, the US as Alternative?

What does the US-China AI rivalry mean for Southeast Asia and the world at large? The first of this two-part series on the geopolitics of AI looks at China’s and the US’ strategies for asserting dominance in the AI and tech space.

Kalusugang Digital 101: Mga Paraan Para Maging Ligtas sa Internet

Ang pandemya ng COVID-19 ay hindi na lamang isang pandaigdigang krisis sa kalusugan kundi isa na may malawak na implikasyon sa lahat ng sektor ng lipunan. Hindi pa rin natin alam kung gaano katagal ang krisis na ito, ngunit alam nating magbabago ito sa paraan ng ating pagtatrabaho, paglalakbay, pag-aaral, at pakikipag-ugnayan sa isa’t isa sa hinaharap.

What are digital rights?

Oftentimes, the simplest one-sentence reply to the question, “What are digital rights?”, is “human rights in the digital environment”, or “human rights that are enabled through technology and the internet”.