Search
Close this search box.

Uncategorized

[closed] Job Opportunity: Executive Director

EngageMedia is looking for a new Executive Director to lead the organisation in its mission: promoting digital rights, open and secure technology, and social issue documentary in the Asia-Pacific.

Kalusugang Digital 101: Mga Paraan Para Maging Ligtas sa Internet

Ang pandemya ng COVID-19 ay hindi na lamang isang pandaigdigang krisis sa kalusugan kundi isa na may malawak na implikasyon sa lahat ng sektor ng lipunan. Hindi pa rin natin alam kung gaano katagal ang krisis na ito, ngunit alam nating magbabago ito sa paraan ng ating pagtatrabaho, paglalakbay, pag-aaral, at pakikipag-ugnayan sa isa’t isa sa hinaharap.