Search
Close this search box.

การปาฐกถาพิเศษภายในงานประชุม Asia-Pacific Digital Rights Forum: การตรวจสอบสถานการณ์ของสิทธิดิจิทัลในเอเชียแปซิฟิกและการรวมพลังในภูมิภาค

This post is also available in: English Indonesia Myanmar Khmer


เนื่องจากงาน Asia-Pacific Digital Rights Forum กำลังจะมีขึ้นในไม่ช้า เราจึงขอแนะนำวิทยากรและหัวข้อต่าง ๆ ของการปาฐกถา 2 ช่วงในวันที่ 12 และ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

ในช่วงปาฐกถาระยะเวลาสองชั่วโมงจะมีบริการการล่ามแปลเป็นภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย พม่า เขมร และไทย

วันที่ 1 ปาฐกถาพิเศษ: สถานการณ์ของสิทธิดิจิทัลในเอเชียแปซิฟิก

การระบาดของโควิด-19 บั่นทอนสถานภาพของสิทธิดิจิทัลในเอเชียแปซิฟิก รัฐบาลใช้ประโยชน์จากวิกฤตสุขภาพในครั้งนี้เพื่อทำให้แนวปฏิบัติแบบเผด็จการ การเฝ้าระวังของรัฐ และการรวบรวมข้อมูลที่ไม่เคยทำมาก่อนกลายเป็นเรื่องปกติ เริ่มตั้งแต่แคมเปญบิดเบือนข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เป็นอันตรายต่อนักเคลื่อนไหวในฟิลิปปินส์ ไปจนถึงการปิดระบบอินเทอร์เน็ตในเมียนมา และกฎหมายที่ใช้ถ้อยคำคลุมเครือและกว้างขวางเกินขอบเขต ซึ่งจำกัดเสรีภาพในการพูดในประเทศไทยและอินโดนีเซีย นักปกป้องสิทธิทั่วทั้งภูมิภาคต้องเผชิญกับภัยทางดิจิทัลหลายประการ

การประชุมจะกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้และเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายในปาฐกถาเปิดงานหัวข้อ “สถานการณ์ของสิทธิดิจิทัลในเอเชียแปซิฟิก” ในวันที่ 12 มกราคม เวลา 10.30 -11.30 น.

วิทยากรที่จะเข้าร่วมงานในวันที่ 1 ได้แก่:

 1. Chat Garcia Ramilo เป็นกรรมการบริหารของ Association for Progressive Communications ซึ่งเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศขององค์กรภาคประชาสังคม เครือข่ายนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนผู้ทำงานเพื่อสันติภาพ สิทธิมนุษยชน การพัฒนาและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ก่อนหน้านี้ เธอเป็นผู้นำโครงการสตรีขององค์กรนี้ในการพัฒนา ระดมทุน และจัดการโครงการพัฒนาไอซีที 9 โครงการในหลายประเทศ ที่เน้นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมอำนาจสตรี
 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษยิ่งแห่งจักรวรรดิอังกฤษ (Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empireหรือ KBE) และดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสหประชาชาติ ได้แก่ ผู้รายงานพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ และสมาชิกของคณะกรรมาธิการไต่สวนด้านสิทธิมนุษยชน ปัจจุบันเป็นผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติในกัมพูชา คอยตรวจสอบคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา
 3. Helani Galpaya เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LIRNEasia ซึ่งทำหน้าที่เป็นคลังสมองที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยใช้การวิจัยช่วยให้ผู้คนในเอเชียแปซิฟิกมีชีวิตที่ดีขึ้น เธอช่วยให้คนเหล่านี้ใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (hard infrastructure) และด้านมาตรฐานและเทคโนโลยี (soft infrastructure) ได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยให้ความรู้ ข้อมูล และเทคโนโลยี วิธีการวิจัยและการมีส่วนร่วมของเธอเกี่ยวข้องกับหลักความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต (Net neutrality) นโยบายและอุปสรรคด้านกฎระเบียบในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และคุณภาพของบริการ
  บรอดแบนด์

วันที่ 2 ปาฐกถาพิเศษ:

การรวมพลังในระดับภูมิภาคและความร่วมมือด้านสิทธิดิจิทัล

วันที่ 2

ของการประชุมเน้นเรื่องประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนสิทธิดิจิทัล เพื่อหาโอกาสรวมพลังและร่วมมือกันจัดการกับความท้าทายที่มีร่วมกัน

วันที่ 13 มกราคม เวลา 10:30 – 11:30 น. รับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิดิจิทัลในช่วงปาฐกถาหัวข้อ “การรวมพลังในระดับภูมิภาคและการทำงานร่วมกันด้านสิทธิดิจิทัล”:

On January 13, hear from digital rights experts as they facilitate the keynote panel titled “Building Regional Solidarity and Collaboration on Digital Rights”. Like on Day 1, the Day 2 keynote panel will also take place from 10:30AM to 11:30AM Bangkok time (UTC+7). The speakers are:

 1. Phet Sayo เป็นผู้อำนวยการบริหารของ EngageMedia ก่อนจะบริหารองค์กรนี้ Sayo ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการอาวุโสเป็นเวลา 15 ปีที่ International Development Research Center (IDRC หรือ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ) ในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ซึ่งเขาจัดการกับผลกระทบของการเข้าถึงเทคโนโลยีมือถือและอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายในเอเชีย แอฟริกา และ ละตินอเมริกา
 2. Khin Ohmar เป็นผู้ก่อตั้ง Progressive Voice of Myanmar ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยเชิงนโยบายและสนับสนุนด้านสิทธิแบบมีส่วนร่วม จัดตั้งมาจากภาคประชาสังคม รวมทั้งมีเครือข่ายที่เข้มแข็งและรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับองค์กรระดับรากหญ้าและระดับชุมชนทั่วประเทศเมียนมา Ohmar เป็นผู้ปฏิบัติงานและสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่พ.ศ. 2531 ในฐานะผู้นำเหตุการณ์ 8888 ในเมียนมา
 3. Brittany Piovesan เป็นหัวหน้าโครงการ Greater Internet Freedom ของ Internews ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่ดำเนินการเป็นเวลา 3 ปีเพื่อให้มีอินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน สามารถใช้งานได้ร่วมกันในระบบต่าง ๆ เชื่อถือได้ และปลอดภัย อีกทั้งคุ้มครองประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม สื่อ และกลุ่มเปราะบางที่อาศัยช่องทางนี้เพื่อให้ได้รับเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

Learn more about the Day 1 Breakout Sessions

Learn more about the Day 2 Breakout Sessions

การเข้าร่วมงาน Asia-Pacific Digital Rights Forum

หากต้องการลงชื่อเข้าร่วมงานช่วงปาฐกถา กรุณาลงทะเบียนบัญชีที่  Forum.EngageMedia.org

 1. สร้างบัญชีของท่านโดยกรอกแบบฟอร์มที่นี่
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน
 3. เลือกจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราจัดในวันที่ 1 ถึง 3 แล้วเซฟช่วงงานที่ท่านต้องการเข้าร่วม

Register for the Asia-Pacific Digital Rights Forum