×

กุมภาพันธ์ 2, 2022

วัคซีนพาสปอร์ต: เครื่องมือป้องกันโควิด-19 ที่ขาดประสิทธิภาพและเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางดิจิทัล

ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้นมา รัฐบาลทั่วโลกได้นำเทคโนโลยีบนสมาร์ตโฟนมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการวิกฤติด้านสาธารณสุขครั้งนี้ หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใช้แอปพลิเคชันติดตามผู้สัมผัส ซึ่งก่อให้เกิดข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการป้องกันโรคตามมา

Subscribe to the EngageMedia newsletter!

Twice a month, get updates on EngageMedia activities and opportunities.