มกราคม 3, 2022

สุขอนามัยดิจิทัล 101: แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางดิจิทัล

สุขอนามัยดิจิทัลเป็นด่านแรกที่สำคัญ ในการป้องกันภัยคุกคามดิจิทัลใหม่ ๆ ที่กำลังพัฒนา เช่น อีเมลที่เป็นอันตราย วิศวกรรมสังคม ฟิชชิง การคุกคามทางไซเบอร์ การแฮ็ก การโจรกรรมข้อมูล และอื่น ๆ การละเมิดข้อมูลและการแฮ็กข้อมูลส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องรู้วิธีลดช่องโหว่ของเราให้เหลือน้อยที่สุด

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับด้านความปลอดภัยและการมีสุขภาพดีในการป้องกันไวรัสดิจิทัล พร้อมด้วยรายการทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าเครื่องมือทั่วไปที่เราใช้สำหรับงานออนไลน์

“สิทธิดิจิทัล” คืออะไร?

เมื่อมีคนถามว่า “อะไรคือสิทธิดิจิทัล?” บ่อยครั้งคำตอบที่ง่ายที่สุดก็คือ “สิทธิมนุษยชนในโลกดิจิทัล” หรือ “สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นผ่านเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต”

เมื่อ AI กลายเป็นอาวุธที่มีผลกระทบต่อสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกกันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อ AI ถูกอาวุธและใช้กับสิทธิพลเมืองและการเมือง (CPR) เช่น สิทธิในการมีชีวิตและการตัดสินใจด้วยตนเอง ตลอดจนเสรีภาพในการแสดงออก ศาสนา สมาคม การประกอบ และอื่นๆ

เราจะอยู่ร่วมกับ AI ได้หรือไม่: ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) กับผลกระทบต่อสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

บทความนี้เป็นบทความที่สองในซีรีย์บทความที่เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่มาจากปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในประเด็นนี้

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) กับข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ภาพรวม

แม้จะมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในชีวิตประจำวันและการสื่อสารของเรา แต่ภาคประชาสังคมส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ AI คืออะไรกันแน่?