×

มกราคม 3, 2022

ระวังไวรัสดิจิทัล: วิธีรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์ 101

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ไม่ได้เป็นเพียงวิกฤตสุขภาพระดับโลกอีกต่อไป แต่ยังส่งผลกระทบไปทั่วทุกภาคส่วนของสังคม เรายังไม่รู้ว่าวิกฤตนี้จะนานแค่ไหน แต่เรารู้ว่ามันจะเปลี่ยนวิธีการทำงาน เดินทาง ศึกษา และปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในอนาคต

“สิทธิดิจิทัล” คืออะไร?

เมื่อมีคนถามว่า “อะไรคือสิทธิดิจิทัล?” บ่อยครั้งคำตอบที่ง่ายที่สุดก็คือ “สิทธิมนุษยชนในโลกดิจิทัล” หรือ “สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นผ่านเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต”

เมื่อ AI กลายเป็นอาวุธที่มีผลกระทบต่อสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกกันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อ AI ถูกอาวุธและใช้กับสิทธิพลเมืองและการเมือง (CPR) เช่น สิทธิในการมีชีวิตและการตัดสินใจด้วยตนเอง ตลอดจนเสรีภาพในการแสดงออก ศาสนา สมาคม การประกอบ และอื่นๆ

เราจะอยู่ร่วมกับ AI ได้หรือไม่: ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) กับผลกระทบต่อสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

บทความนี้เป็นบทความที่สองในซีรีย์บทความที่เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่มาจากปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในประเด็นนี้

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) กับข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ภาพรวม

แม้จะมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในชีวิตประจำวันและการสื่อสารของเรา แต่ภาคประชาสังคมส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ AI คืออะไรกันแน่?

Subscribe to the EngageMedia newsletter!

Twice a month, get updates on EngageMedia activities and opportunities.